Gia hạn Fpt: Cách gian hạn mạng internet Fpt khi chưa đóng tiền

Việc gia hạn mạng Fpt sẽ được miễn phí lần đầu và những lần sau tính phí 25.000đ

Gia hạn Fpt là một trong những điều mà Fpt ưu đãi cho khách hàng so với các nhà mang khác. Việc trong quá trình sử dụng dịch vụ khách hàng quên không đóng tiền là điều thường gặp.

Vì vậy, với ưu đãi này khách hàng có thể giải quyết được vấn đề nếu muốn sử dụng internet gấp khi không có điều kiện hoặc không thể đóng tiền được.

Vậy nó là gì và cách thức ra sao chúng ta cùng tìm hiểu !

Đọc tiếpGia hạn Fpt: Cách gian hạn mạng internet Fpt khi chưa đóng tiền